Etap Praktyczny – wyniki częściowe

Dobry wieczór,

Poniżej zamieszczamy wyniki etapu praktycznego spośród już zakończonych sekcji:

Etap praktyczny – I

Wyniki pozostałych sekcji pojawią się tuż po zakończeniu ich etapów praktycznych.

Zespół OOWEE