Informacja organizacyjna – część praktyczna

Informujemy z wyprzedzeniem, że jedno z zadań praktycznych grup elektronicznych będzie dotyczyło systemów alarmowych realizowanych w oparciu o komponenty polskiej firmy SATEL.