Miejsca parkingowe

Uczestnicy Olimpiady, którzy przyjadą na rozgrywki samochodami, będą mogli skorzystać z parkingu wewnątrz Uczelni. Wjazd na teren Uczelni będzie możliwy przez bramę główną AGH (przy budynku U2) po okazaniu dokumentu tożsamości Uczestnika Olimpiady.

Zespół OOWEE