Rejestracja Uczestników

Szanowni Państwo, Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Miło nam poinformować o rozpoczęciu procedury rejestracji Uczestników XLI OOWEE.

Każda jednostka powinna desygnować do udziału w rozgrywkach Olimpiady Uczniów, których wiedza i umiejętności pozwolą na uzyskanie jak najlepszych osiągnięć. W tym celu regulamin przewiduje etap szkolny. Aby Uczeń zaistniał w dalszych rozgrywkach musi posiadać wiedzę teoretyczną niezbędną do odpowiedzi na test 50 pytań, wykazać się przygotowaniem do zadań praktycznych i rozległością wiedzy w swojej grupie tematycznej, gdyż uczniowie którzy przeszli do rozgrywek finałowych odpowiadają ustnie na wybrany zestaw 3 pytań typu przeglądowego wobec jury i publiczności.

Szkolną Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. Tryb wyboru reprezentantów określa Komisja Szkolna. Proponuje się, dla ujednolicenia, by oceny punktowe przeliczone były w skali 0 – 100. W danej grupie tematycznej szkołę reprezentuje do trzech uczniów.

Po zakończeniu kwalifikacji szkolnych, należy zarejestrować desygnowanych przez Szkołę Uczniów.

Rejestracja uczestników będzie trwała do 12.01.2018 włącznie.

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rejestracja, począwszy od bieżącej edycji, będzie odbywała się z pomocą przygotowanego formularza rejestracyjnego (znajduje się on w zakładce Rejestracja).

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące tego narzędzia:

1. Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie przedstawiciele placówki desygnującej Uczniów do Olimpiady (Opiekunowie, Dyrekcja Szkoły).

2. Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.

3. Podczas rejestracji musi zostać załączony skan wypełnionego wzoru dokumentu opatrzonego podpisem i pieczątką Dyrekcji Szkoły. Plik (format pdf bądź jpg) musi mieć nazwę zgodną z poniższym schematem:

OOWEE_XLI_Zgłoszenie_Nazwa_Szkoły_Kategoria

4. Procedura rejestracji może przebiegać następująco:

a) przedstawiciel Szkoły wypełnia jeden formularz obejmujący wszystkich uczestników ze wszystkich kategorii (potrzebny jeden plik skanu zgłoszenia, pole Kategoria powinno zostać nazwane Komplet),

b) przedstawiciel Szkoły wypełnia kilka formularzy obejmujących uczestników z jednej kategorii (jeśli więc szkoła będzie desygnowała uczestników do trzech kategorii to należy wypełnić trzy razy formularz i załączyć trzy oddzielne skany zgłoszeń).

5. Po wypełnieniu wszystkich pól należy zatwierdzić zgodę na udostępnianie danych. Potwierdzeniem poprawnego wypełnienia formularza będą:

komunikat na stronie internetowej,

e-mail wysłany na adres podany podczas rejestracji.

6. Jeśli nie otrzymacie Państwo powyższych potwierdzeń, należy sprawdzić poprawność wypełnionego formularza. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

– wypełnienie wszystkich pól formularza,

– błędne wypełnienie pola PESEL bądź pola z datą urodzenia,

– niepoprawny adres mailowy,

– wpisywany format daty urodzenia (powinien być DD-MM-RRRR),

– poprawny format załączanego pliku.

Ewentualne, nie wskazane powyżej, kłopoty z rejestracją prosimy zgłaszać na adres oowee@agh.edu.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje, będą pojawiały się systematycznie na stronie internetowej Olimpiady.

 

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE