Zaproszenie do udziału w XLIII edycji Olimpiady

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady i Szkoły – Gospodarza zapraszamy Uczniów wraz z Opiekunami na zawody XLIII edycji Olimpiady. Podobnie jak w poprzednich latach, Olimpiada odbywa się dwuetapowo:

  • Etap 1 odbywa się na Akademii Górniczo – Hutnicza w Krakowie.  W ramach tego etapu zostanie wyselekcjonowanych najlepszych 16-stu zawodników w każdej grupie tematycznej na podstawie testu pisemnego. Etap ten odbędzie się w piątek 14 lutego 2020 r.
  • Etap 2 odbywa się w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie. W ramach tego etapu przeprowadzone zostaną zmagania praktyczne i finały Olimpiady. Etap ten odbędzie się w czwartek i piątek 26 i 27 marca 2020 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie doprecyzowany w późniejszym terminie.

Bez zmian pozostają grupy tematyczne (elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, teleinformatyczna, elektroniki i informatyki medycznej i informatyczna) oraz zasady oceniania poszczególnych etapów.

Szkoły mające zamiar wystartować w rozgrywkach, proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych na zasadach określanych przez daną Szkołę i desygnowanie najlepszych do udziału w etapie pisemnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W tym roku, zgodnie z decyzją Komitetu Głównego, postanowiliśmy, że w danej kategorii może być delegowanych nie więcej niż czterech Uczniów danej szkoły.

W tym miejscu zachęcamy Szkoły do zgłaszania chęci udziału we współorganizowaniu kolejnych edycji Olimpiad.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: oowee@agh.edu.pl

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Krakowie.

W imieniu Komitetu Głównego,
Bogusław Wiśniewski