Kontakt

Komitet Główny OOWEE

Wydział EAIiIB AGH
Sekretariat Katedry Metrologii i Elektroniki:
Pawilon B1, II piętro, pok. 214a
30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy oowee@agh.edu.pl

Szkoła – Gospodarz XLI OOWEE

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr Henryka Sucharskiego
ul. Dąbrowskiego 33
66-400 Gorzów Wielkopolski

Strona Szkoły – Gospodarza: zsegw.pl.