Kontakt

Komitet Główny OOWEE

Wydział EAIiIB AGH
Sekretariat Katedry Metrologii i Elektroniki:
Pawilon B1, II piętro, pok. 214a
30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy oowee@agh.edu.pl

Szkoła – Gospodarz XLIII OOWEE

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera
ul. Racibora 60/61
71-631 Szczecin

Strona Szkoły – Gospodarza: oowee.tme.szczecin.pl.