Kontakt

Komitet Główny OOWEE

Wydział EAIiIB AGH
Sekretariat Katedry Metrologii i Elektroniki:
Pawilon B1, II piętro, pok. 214a
30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy oowee@agh.edu.pl

Szkoła – Gospodarz XLII OOWEE

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa
ul. Bolesława Prusa 20
42-200 Częstochowa

Strona Szkoły – Gospodarza: zsprus.czest.pl.