Wyniki końcowe – rozgrywki II st., etap A

Szanowni Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,

końcowe wyniki (po rozpatrzeniu reklamacje/wątpliwości do poszczególnych pytań w danych kategoriach tematycznych) rozgrywek II stopnia (etapu A) XLVI OOWEE oraz listę osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

Do kolejnego etapu jest kwalifikowanych po 16 uczestników z najwyższą liczbą punktów w danej grupie tematycznej. Jeśli na ostatnim miejscu kwalifikującym do etapu B (do części praktycznej) rozgrywek II stopnia znajduje się dwóch lub więcej uczestników z tą samą liczbą punktów, to liczba uczestników zakwalifikowanych do etapu B ulega automatycznie powiększeniu.

Plik do pobrania: WYNIKI KOŃCOWE rozgrywek II st. (etap A) XLVI OOWEE

Pozdrawiam serdecznie,
Mariusz Benesz