15 listopada 2016

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące sposobu kwalifikacji uczestników Olimpiady do etapu odbywającego się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Każda jednostka powinna desygnować do udziału w rozgrywkach Olimpiady uczniów, których wiedza i umiejętności pozwolą na uzyskanie jak najlepszych osiągnięć. W tym celu regulamin przewiduje etap szkolny. Aby uczeń zaistniał w dalszych rozgrywkach musi posiadać wiedzę teoretyczną niezbędną do odpowiedzi na test 50 pytań, wykazać się przygotowaniem do zadań praktycznych i rozległością wiedzy w swojej grupie tematycznej, gdyż uczniowie którzy przeszli do rozgrywek finałowych odpowiadają ustnie na wybrany zestaw 3 pytań typu przeglądowego wobec jury i publiczności. Szkolną Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. Tryb wyboru reprezentantów określa Komisja Szkolna. Proponuje się, dla ujednolicenia, by oceny punktowe przeliczone były w skali 0 – 100. W danej grupie tematycznej szkołę reprezentuje do trzech uczniów.

Po zakończeniu kwalifikacji Komisja Szkolna przesyła na adres oowee@agh.edu.pl dwa pliki. Są to dwie wersje protokołów:

          1. skan z podpisem Dyrektora danej Szkoły oraz pieczątką Szkoły,
          2. wersję pliku Word protokołu.

Protokoły zawierają wyniki dla każdej grupy tematycznej, w której mają startować uczniowie Szkoły. Prosimy o uwzględnienie wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych, według wzoru protokołu.

Celem uproszczenia procedury rejestracyjnej, będą przyjmowane tylko te zgłoszenia mailowe, które zawierają oba pliki (skan i wersja Word).

Rejestrowane będą wyłącznie te zgłoszenia, których tytuł będzie wg formatu:

OOWEE 2017 Zgłoszenie „Nazwa Szkoły”.

Ostateczny termin wysłania wyników to 9 styczeń 2017 – po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

We wzorze protokołu znajduje się rubryka data i miejsce urodzenia ucznia. Informacja ta jest niezbędna do druku jednoznacznych dyplomów uczestnictwa a potem zaświadczeń dla finalistów i laureatów. Fundacja Edukacyjna Perspektywy dla celów rankingowych prosi także o podanie imienia i nazwiska Nauczyciela, który przygotowuje ucznia do rozgrywek. Oczywiście nie musi być to tylko jedna osoba. Powyższe dane odnoszą się do uczniów zakwalifikowanych do reprezentowania Szkoły, dla pozostałych nie są obowiązkowe.

Z początkiem nowego roku na stronie oowee@agh.edu.pl podany zostanie program rozgrywek części A drugiego etapu (test 50 pytań). Odbędą się one 10 lutego w Krakowie na terenie Akademii Górniczo – Hutniczej.

Pozdrawiamy,

Organizatorzy OOWEE