Zaproszenie do udziału w XLII edycji Olimpiady

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady i Szkoły – Gospodarza zapraszamy Uczniów wraz z Opiekunami na zawody XLII edycji Olimpiady. Odbędą się one, podobnie jak w poprzednich latach, dwuetapowo:

1. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – piątek 8 lutego 2019 r. – test pisemny w celu wyselekcjonowania najlepszych 16-stu zawodników w każdej grupie tematycznej.
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie – środa oraz czwartek 10 i 11 kwietnia 2019 r. – część praktyczna i finały.

Szczegółowy harmonogram zostanie doprecyzowany w późniejszym terminie.

Bez zmian pozostają grupy tematyczne: elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, teleinformatyczna, elektroniki i informatyki medycznej, informatyczna oraz zasady oceniania poszczególnych etapów.
Szkoły mające zamiar wystartować w rozgrywkach, proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych na zasadach określanych przez daną Szkołę i desygnowanie najlepszych do udziału w etapie pisemnym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W tym roku, zgodnie z decyzją Komitetu Głównego, postanowiliśmy, że w danej kategorii może być delegowanych nie więcej niż czterech Uczniów danej szkoły.

W tym miejscu zachęcamy Szkoły do zgłaszania chęci udziału we współorganizowaniu kolejnych edycji Olimpiad.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: oowee@agh.edu.pl

Pozdrawiamy i do zobaczenia w Krakowie.

W imieniu Komitetu Głównego,
Bogusław Wiśniewski