Wyniki etapu praktycznego – rozgrywek II st., etap B

Szanowni Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,

poniżej zamieszczamy podsumowanie rozgrywek etap praktycznego (w zakończonych grupach):

Do kolejnego etapu jest kwalifikowanych po 12 uczestników z najwyższą liczbą punktów w danej grupie tematycznej. Jeśli na ostatnim miejscu kwalifikującym do finału znajduje się dwóch lub więcej uczestników z tą samą liczbą punktów, to liczba uczestników zakwalifikowanych ulega automatycznie powiększeniu.

Pozdrawiam serdecznie,
Mariusz Benesz