Treści zadań oraz klucze odpowiedzi

Szanowni Uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,

Informujemy o zamieszczeniu treści zadań oraz kluczy odpowiedzi etapu pisemnego XLVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Odpowiednie pliki znajdują się na stronie www  Olimpiady w dziele „Przykładowe zadania …„.

Sekretarz OOWEE
Mariusz Benesz